พบปะผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

โพสต์17 ม.ค. 2560 22:33โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เข้าพบปะและให้โอวาทกับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารายงานตัวเพื่อทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติ่ม...
Comments