เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงกู่

โพสต์24 พ.ย. 2559 01:27โดยกีรติ หมื่นใจ
        วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจาก นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกู่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายภูริวัตร วงค์ลังกา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพันธกิจ ภาคเหนือเขต 2 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน

            โรงเรียนบ้านดงกู่ ได้ของบประมาณในการสร้างอาคารหลังนี้ในปีงบประมาณ 2558 เป็นแบบ สปช 104/26 อีกทั้งยังได้รับบริจาค อาคารจากมูลนิธิศุภนิมิต อีก 2 หลัง คือ 1. อาคารห้องสมุดแบบ L49 พร้อม ครุภัณฑ์ 2. อาคารห้องเรียนอนุบาล แบบ คสล. 1 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และสามารถใช้เป็นจุดให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ภาพเพิ่มเติม..
Comments