เปิดพิธีโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ4.0"

โพสต์8 ก.ย. 2562 05:57โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ 4.0" ด้วยนายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมเอดีพีแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานักเรียนมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร การบริหารเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม รวมถึงสามารถเขียนโครงการที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาในพื้นที่ได้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  ภาพเพิ่มเติม 
Comments