เปิดงานประชุมสามัญปจป.2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 02:58โดยปิติพล ปราบเหตุ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย จัดประชุมสา มัญประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ประธานเปิดงาน นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments