เปิดโครงการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:36โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯแม่คะตวน กล่าวรายงานโดย นายนพดล เพียรงาน ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คะตวน ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
Comments