เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ. สามัญรุ่นใหญ่ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม

โพสต์19 ก.พ. 2563 18:28โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ประธานเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญ. สามัญรุ่นใหญ่  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม    ภาพเพิ่มเติม
Comments