เปิดการอบรมการใช้อุปกรณ์สมองกลKidBright

โพสต์21 ส.ค. 2562 20:28โดยปิติพล ปราบเหตุ
วัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.ชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศน.เจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้หลักสูตรสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในอนาคตได้ จัดการอบรม ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments