เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

โพสต์21 ส.ค. 2562 20:25โดยปิติพล ปราบเหตุ
เช้าวัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจัดอบรม 2 วัน คือ วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.จินตนา ยาวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ ศน.สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเพื่อให้คุณครูทราบถึงขอบเขตของวิชาวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ ได้แก่ การคิดเชิงคำนวณ,การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภายในการอบรมทางวิทยากรมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ตัวต่อรังผึ้ง โยคะ อัลกอลิทึม การเขียนคำสั่งเพื่อตามล่าของล้ำค่าในเกาะมหาสมบัติ ฯลฯ จัดอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม 
Comments