เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โพสต์1 ม.ค. 2563 18:05โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดบ้านวิชาการ และลงนาม MOU มอบคอมพิว เตอร์พกพา (tablet)ในงานเปิดบ้านวิชาการ กล่าวรายงานโดย นายสวาท ใจมาดี ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ใช้เทคโน โลยีในการเรียนรู้ก้าวสร้างพลังสู่การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ภาพเพิ่มเติม
Comments