นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โพสต์11 ก.พ. 2562 22:39โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ โรงเรียนบ้านดงใหม่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments