นิเทศ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์17 พ.ค. 2559 20:33โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 20:34 ]
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.๒ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภารเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง สังกัด สพป.มส.๒ ภาพเพิ่มเติม