นิเทศ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์17 พ.ค. 2559 19:51โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 19:52 ]
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.๒ นิเทศ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ให้กับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง และสาขา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ภาพเพิ่มเติม