นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ

โพสต์12 ก.ย. 2561 18:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอนเขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชมกฎ อินทัศน์ และผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ดร. เกษม กันทาหอม ให้การต้อนรับนางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ นักวิชาการศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักพัฒนานวัต กรรมการจัดการศึกษา พร้อมคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนพักนอน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม
Comments