งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

โพสต์9 มิ.ย. 2559 01:18โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 01:18 ]
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมด้วยนางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม