งานพิธีทำบุญ เปิดป้ายอาคารเรียน สพฐ. ๒๕๕๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)

โพสต์23 มิ.ย. 2559 20:09โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 20:10 ]
นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 พร้อมกับนายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เกียรติ ร่วมงานพิธีทำบุญ เปิดป้ายอาคารเรียน สพฐ. ๒๕๕๘ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม