งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์21 มิ.ย. 2559 23:30โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 23:30 ]
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 และบุคลากรของ สพป.มส.2 ร่วมพิธีเปิดในงาน มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๙ และเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
 ภาพเพิ่มเติม