งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในบริเวณสนามการแข่งขันประเภทต่าง ๆ นักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างสมประสบการณ์ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจ # งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments