งานกีฬานักเรียน "สามัญสามหมอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 20:55โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักเรียน "สามัญสามหมอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม...
Comments