งานกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม"แม่ยวมเกมส์ 59"

โพสต์28 ธ.ค. 2559 22:19โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม ในงานกีฬา-กรีฑานักเรียน "แม่ยวมเกมส์ 59" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments