งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

โพสต์30 ก.ย. 2559 00:21โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2559 00:21 ]
งานเกษียณอายุราชการ สู่วันอันล้ำค่า งามสง่าและภาคภูมิ บุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตสอง ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม