18 พฤศจิกายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ภาพเพิ่มเติม...