นายจรูญ แสนวิจิตร ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี

โพสต์16 มี.ค. 2564 01:36โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 13 มีนาคม 2564 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยได้ประชุมติดตามผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ คณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับ ฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม


Comments