นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ฯ

โพสต์16 มี.ค. 2564 01:45โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวัดและประเมินผลระดับขั้นพื้นฐาน
ภาพเพิ่มเติม
Comments