มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:08โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และเกียรติบัตรู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาบสบเมย (คอนผึ้ง) ภาพเพิ่มเติม...
Comments