ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561

โพสต์11 ก.พ. 2562 23:55โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 23:56 ]

ศูนย์เครือข่ายต้นแบบประจำอำเภอและศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การรวบรวมข้อมูล การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 182 คน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments