การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

โพสต์28 พ.ย. 2561 19:24โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 19:26 ]

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมอีโค่อินท์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติม
Comments