กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

โพสต์17 ก.ค. 2561 18:39โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 18:40 ]

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต และแจ้งข้อราชการตามนโยบายของ สพฐ. ดังนี้ 1.ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ตารางการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.สบเมย ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค.2561 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments