การประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิเป็นเลิศ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย และโรงเรียนบ้านทุ่งแพม

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:15โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 18:21 ]
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมทั้งคณะ ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิเป็นเลิศ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย และโรงเรียนบ้านทุ่งแพม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม