มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 3)

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนซึ่งทำการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments