ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:44โดยsneeporn wongnoi

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ประธานจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย มีนายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นประธานในการจัดงาน และในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีนายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เป็นประธานในการจัดงาน โดยการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณเพื่อเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ภาพเพิ่มเติม
Comments