ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อช่วยกำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และการป้องกันจุดเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments