ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

โพสต์12 ก.ค. 2564 21:27โดยsneeporn wongnoi
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์พิพัฒน์พนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ อำเภอสบเมย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ลื่นล้ม จึงทำให้กระดูกข้อมือซ้ายร้าว ข้อมือขวาแตก และเด็กหญิงสุรีพร ใกล้แสงธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม มีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้าย จึงได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการนี้ได้ให้กำลังใจนักเรียน ครอบครัว พร้อมทั้งวางแนวทางร่วมกับโรงเรียน ในการช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก  ภาพเพิ่มเติม

Comments