ลงพื้นที่บ้านปู่ทา ตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โพสต์21 มิ.ย. 2564 02:52โดยsneeporn wongnoi
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ ณ บ้านกลอเซโล หย่อมบ้านปู่ทา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนบ้านกลอเซโล หย่อมบ้านปู่ทา มีความประสงค์ให้โรงเรียนบ้านกลอเซโลเปิดห้องเรียนที่บ้านปู่ทา เนื่องจากมีระยะทางห่างจากบ้านกลอเซโลประมาณ 10 กิโลเมตร   ภาพเพิ่มเติม

Comments