ลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน (กาดหมั้ว คัวละอ่อน ) ครั้งที่ 3

โพสต์12 ก.พ. 2563 23:15โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 23:20 ]
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/info/_draft_post-74/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน (กาดหมั้ว คัวละอ่อน ) ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด. ได้นำผลิตภัณฑ์ และผลิตผล มาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการใกล้เคียงในการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงานเพื่อความหลากหลากในการจับจ่ายซื้อของผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดหมั้ว ณ ลานหน้าสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

Comments