ก.ต.ป.น ศูนย์ ฯ แม่โถ

โพสต์28 ม.ค. 2564 01:34โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 27 ม.ค. 64 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการก.ต.ป.นนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ก.ต.ป.น. ศูนย์บริหารจัดการการศึกษาแม่โถ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ติดตามการสอน อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแม่โถ อ.แม่ลา น้อย จ.แม่ฮ่องสอน    ภาพเพิ่มเติม
 
Comments