กตปน. ครั้งที่ 1/2564

โพสต์10 ก.พ. 2564 23:16โดยsneeporn wongnoi
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ แตะยา รกน.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ นายเจนตะวัน ยาวิชัย ศึกษานิเทศก์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว โรงเรียนบ้านป่าแก่ โรงเรียนบ้านฟักทอง โรงเรียนบ้านแม่อมลาน และโรงเรียนบ้านส้มป่อย ภาพเพิ่มเติม

Comments