ก.ต.ป.น. 2564

โพสต์5 ม.ค. 2564 01:42โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 4 มกราคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รอผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 และประชุมอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

Comments