กลุ่มอำนวยการ

โพสต์12 มี.ค. 2564 00:16โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
.......สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ฯ ประจำปี พ.ศ.2564 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่ม พร้องทั้งผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1-12 เข้ารับชมการประชุม ฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Comments