กีฬา สพป.มส2

โพสต์1 ม.ค. 2563 18:06โดยปิติพล ปราบเหตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายเดือนสุดท้ายของปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว จากนั้นได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์. มีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ประธานเปิดงานโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงาน นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ณ. สนามกีฬาชั่วคราว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments