กิจกรรม "สร้างคนดี สู่วิถีคุณธรรม"

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยบูรณาการโครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม) ภายใต้กิจกรรม "สร้างคนดี สู่วิถีคุณธรรม" โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร ภาพเพิ่มเติม
Comments