กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 2563

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:32โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 ร่วมในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจทางด้านโลกอาชีพและเปิดโลกทัศน์ให้กับเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัดกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments