กิจกรรมสภากาแฟ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:19โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดย นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาพเพิ่มเติม
Comments