กิจกรรมสภากาแฟ

โพสต์26 มิ.ย. 2561 21:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึุกษา ได้ดำเนินการจัดกิจจกรรมสภากาแฟ โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments