กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

โพสต์6 เม.ย. 2564 21:50โดยsneeporn wongnoi
วันพุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม​ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง คนรอบข้าง และครอบครัว ซึ่งเป็นการต่อบุญต่อลาภ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันที่เป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ลานธรรม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 จากนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักใคร่ปรองดอง สามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุขขขขขขขข ภาพเพิ่มเติม

Comments