กิจกรรมของโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ภาพเพิ่มเติม
Comments