กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติฯ

โพสต์21 ส.ค. 2562 22:14โดยปิติพล ปราบเหตุ
เช้าวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในครั้งนี้ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ได้ให้อุดมการณ์แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไว้ว่า "ยิ้มไหว้ แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม" ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments