กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:44โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล๋าวคำปฏิญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ที่เร่งด่วนด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่งอสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments