กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์26 ส.ค. 2561 20:11โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ และการยืนสงบนิ่งทำสมาธิ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ในการนี้ ได้เรียนเชิญ นายสุริยา อร่ามวงศ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้เรื่องหลักการ และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments