กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์9 ก.ค. 2561 00:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การยืนสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต และมอบนโยบาย ดังนี้ 1.กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตให้ดำเนินการต่อเนื่อง 2.ขอให้ทุกกลุ่มงานแจ้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เและขอให้งดเว้นการจัดโครงการในวันทำงานปกติ 3.การส่งกำลังใจให้กับภารกิจการช่วยเหลือนักเตะเยาวชนที่ถ้าหลวง 4.เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวินัยให้เคร่งครัด ต่อจากนั้น นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ แจ้งข้อราชการเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments