กิจกรรมเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต

โพสต์4 ก.ค. 2561 18:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งทำสมาธิเพื่อส่งกำลังใจให้กับนักเตะเยาวชนและโคชทีม “หมู่ป่าอคาเดมี่” และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือ โดยขอให้ทุกคนปลอดภัยและทำภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments